O Irixo

Territorio. Relieve. Hidrología. Climatología. Flora. Fauna. Espacios Naturales. Cultivos y Aprovechamientos.

Plan Xeral de Ordenación Municipal de O Irixo. Plano Hipsométrico.