Torre de Valdeorras

O obxeto do proxecto é a rehabilitación da fortaleza de O Castro (concello de O Barco de Valdeorras), declarada Ben de Interese Cultural (B.I.C) coa categoría de Monumento o 17 de novembro de 1.994.

O proxecto consiste en:

Plantéxase a actuación como unha primeira fase dentro dun conxunto de intervencións en O Castro, cuxo obxectivo será a posta en valor do núcleo histórico e o estudo histórico e arqueolóxico do mesmo.