O Irixo

Terreo. Relevo. Hidroloxía. Climatoloxía. Flora. Fauna. Espazos Naturais. Cultivos e Aproveitamentos.

Plan Xeral de Ordenación Municipal de O Irixo. Plano Hipsométrico.